Jumat, 16 April 2010

Ciri Khaira Ummah

“Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk (kemaslahatan) manusia, kamu MENYURUH (mengajak) harus kepada yang ma’ruf (kebaikan) dan kamu MENCEGAH dari kemungkaran serta kamu BERIMAN dengan Allah”. (Surah Ali-’Imran: Ayat 110)
Dalam ayat di atas Allah Ta’ala menyatakan ketinggian dan kemuliaan
orang-orang Mu’min beserta sifat-sifat yang menyebabkan mereka layak digelar sebagai “Khaira Ummah” (Ummat Yang Terbaik) iaitu,

1 mereka menyuruh (mengajak) manusia kepada perkara-perkara yang
ma’ruf (kebaikan),
2 mereka mencegah (melarang) manusia dan melakukan kemungkaran
3 dalam usaha-usaha tersebut mereka sentiasa menjaga dan memelihara
diri mereka dengan mentaati segala perintah perintah Allah dan
menjauhi segala laranganNya.

Artikel Yang BerhubunganTidak ada komentar:

Posting Komentar